Czy jesteś pewny, że prawidłowo nadajesz kod odpadu wydobywanym gruntom i osadom? Czy robisz to zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów?

Klasyfikacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi spoczywa na wytwórcy odpadu. Posiadając wyniki badań gruntu lub osadu, REMEA wykona analizę i opinię klasyfikującą kod odpadu.

Napisz do nas! sjaniszewska@remea-group.com

Are you sure you classify the waste code to the excavated soil and sediment correctly? Are you do it in line with the European Regulations about waste?

The classification of contaminated soil or sediments remains at the waste producer. If you have laboratory analysis of soil or sediments, REMEA will provide analysis and opinion classifying the waste code.

Write to us!