Badania geotechniczne mają za zadanie ocenić, jakiego rodzaju grunt znajduje się na danym terenie i jaki jest poziom wód gruntowych. Są to badania konieczne, jeżeli na określonej powierzchni chcemy rozpocząć budowę. Na czym polegają badania geotechniczne? Kto je przeprowadza i jakie płyną z tego korzyści? Jeżeli jesteś w przededniu inwestycji budowlanych, warto, abyś dobrze zgłębił ten temat.

Czym są badania geotechniczne?

Badania geotechniczne pozwalają nam określić, czy na danym terenie można umieszczać obiekty budowlane. W przebiegu badań wykonuje się kilka odwiertów, których głębokość powinna sięgać minimum 2 metry poniżej planowanego poziomu posadowienia budynku. Jeżeli zatem planujemy budowę domu niepodpiwniczonego, będzie to głębokość ok. 3 m. Z wykonanego otworu pobiera się próbki gruntu, które następnie trafiają do laboratorium.

badania geotechniczne

Przeprowadzenie badań ujawnia, jakie warstwy gleby kryją się na danym terenie. Jeżeli trafimy na grunty niespoiste, takie jak piasek czy żwir, musimy przeprowadzić dodatkową analizę ich zagęszczenia. Odwierty pozwalają stwierdzić, na jakiej głębokości znajduje się warstwa nośna oraz na jakim poziomie są wody gruntowe. Wiedza ta jest konieczna, aby dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów, które zapewnią stabilność budynku.

Kto i w jakim celu przeprowadza badania geotechniczne?

W przypadku domów jednorodzinnych, które zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, wykonanie badania gruntu można zlecić geologowi lub geotechnikowi, posiadającemu uprawnienia geologiczno-inżynierskie. Po przeprowadzonym badaniu otrzymujemy opinię geotechniczną. Taka dokumentacja geotechniczna składa się z części graficznej oraz opisowej. Zawarte w niej wnioski są pomocne na etapie podejmowania decyzji o głębokości, rodzaju oraz izolacji fundamentów.

Badania geotechniczne a pozwolenie na budowę

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, wraz z projektem domu musimy przedstawić opinię geotechniczną. W świetle prawa unijnego przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu przed budową domu jednorodzinnego jest zatem konieczne. Ten aspekt to jednak tylko jeden z wielu argumentów, które powinny przekonać nas o słuszności przeprowadzenia badań.

Dzięki uzyskanym wynikom będziesz wiedział, na jakich podstawach budujesz swój dom. Być może okaże się, że w podłożu kryją się pokłady piasku, które wykorzystasz na kolejnych etapach budowy. Znając wysokość oraz okresowe wahania wód gruntowych, będziesz mógł zastosować odpowiednią izolację, która w przyszłości pozwoli uniknąć zawilgocenia murów. Cena badań geotechnicznych nie jest wielka, a z pewnością jest warta przyszłych korzyści oraz poczucia bezpieczeństwa, które dzięki ich przeprowadzeniu zyskasz.

Chcesz wiedzieć ile kosztują badania środowiskowe gruntu? Oblicz w naszym bezpłatnym kalkulatorze.