Solidyfikacja gruntu to rozwiązanie wywodzące się z krajów skandynawskich, które od jakiegoś czasu coraz chętniej stosowane jest w Polsce. Na czym polega? Jakie rodzaje solidyfikacji gruntu wyróżniamy?

Solidyfikacja gruntu – na czym polega?

Solidyfikacja masowa to technologia polegająca na wzmacnianiu gruntu i zmniejszeniu migracji substancji niebezpiecznych w gruncie. Jest to możliwe, dzięki zastosowaniu specjalnej substancji wiążącej, takiej jak np. popiół, cement lub mieszanina obu produktów. Zwykle solidyfikacja gruntu ma za zadanie poprawić zarówno parametry mechaniczne, jak i odkształcenia gruntu. Aby jednak do tego doszło, należy wprowadzić w podłoże specjalne mieszadło, które łączy grunt z czynnikiem wiążącym, jednocześnie uszkadzając strukturę gruntu. Solidyfikację gruntów stosuje się w miejscach zanieczyszczonych, przede wszystkim metalami ciężkimi oraz różnego rodzaju substancjami nieorganicznymi.

Solidyfikacja in-situ

Rodzaje solidyfikacji gruntu

Solidyfikację gruntu można podzielić na dwa rodzaje – na mokro i na sucho. Czym się charakteryzują obie metody?

Solidyfikacja na mokro

Solidyfikacja na mokro polega na połączeniu gruntu z czynnikiem wiążącym (cementowo-popiołowym, cementowym itp.). Technologię wykorzystuje się zarówno w przypadku gruntów niespoistych, jak i spoistych, które nie są wytrzymałe na ścinanie w określonych warunkach (bez drenażu). Solidyfikacja wykonywana metodą na mokro przebiega w następujący sposób:

  • krok pierwszy – wprowadza się w podłoże mieszadło,
  • krok drugi – dochodzi do zniszczenia struktury gruntu pod wpływem ruchu rotacyjnego mieszadła,
  • krok trzeci – mieszanie z wprowadzonym zaczynem.

Solidyfikacja gruntu wykonana technologią na mokro następuje od warstw głębokich aż do warstw powierzchniowych. Wytrzymałość i trwałość wzmocnienia sprawdza się za pośrednictwem badania na ściskanie próbek sześciennych.

Solidyfikacja na sucho

Podczas solidyfikacji na sucho czynnik wiążący miesza się z gruntem bez dodawania wody. W ten sposób uzyskuje się efekt związania i osuszenia gruntu. Tę metodę stosuje się do wzmacniania naturalnie wilgotnych gruntów, zarówno organicznych, jak i spoistych, które wyróżniają się niską wytrzymałością na ścinanie. Tak samo jak w przypadku stabilizacji na mokro, również w technologii na sucho wzmacniany jest grunt od warstw najgłębszych do tych znajdujących się na powierzchni.

Solidyfikacja gruntu na sucho to proces podobny do metody na mokro. Polega na dodaniu mieszadła do podłoża, które niszczy strukturę gruntu, a następnie wspomaganiu mieszania suchym spoiwem. Wywołuje to wzrost temperatury, co z kolei prowadzi do osuszenia gruntu.

Po wykonaniu solidyfikacji na sucho, należy sprawdzić wytrzymałość w warunkach bez drenażu, na ściskanie, a także odkształcalność.

Podsumowanie

Solidyfikacja pozwala zmniejszyć mobilność zanieczyszczeń w gruncie, równocześnie zapobiegając ich negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie. Metoda polega na wprowadzeniu w podłoże specjalnego czynnika wiążącego, przy jednoczesnym mieszaniu gruntu.