Monitoring powietrza pozwala określić dane ilościowe składników powietrza, na przykład ozonu oraz różnych zanieczyszczeń, występujących na określonym obszarze, czyli w regionie lub kraju. Cyklicznie przeprowadzony monitoring jakości powietrza pozwala uzyskać dane o zanieczyszczeniach znajdujących się w powietrzu, w odniesieniu do przyjętych standardów jakości powietrza. Do monitorowania zanieczyszczeń można wykorzystać różne metody, między innymi pasywne, a także dynamiczne. Na czym one polegają? Co można jeszcze powiedzieć o monitoringu powietrza? Zachęcamy do lektury.

Monitoring dynamiczny powietrza

Monitoring dynamiczny powietrza przeprowadzany jest zazwyczaj przy wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie detektorów lotnych związków organicznych i innych gazów toksycznych (LZO). Urządzenia te pozwalają wykryć między innymi różne związki typowo rakotwórcze, takie związki jak benzen, butadien w naprawdę niskich stężeniach. Dzięki czemu z łatwością można ograniczyć ich emisję do środowiska. Sprzęt ten wyróżnia się znakomitymi parametrami detekcji i został wyposażony w ponad 20 wymiennych sensorów elektrochemicznych.

Oprócz tego dzięki detektorom można wykryć obecność w powietrzu, w czasie rzeczywistym, takich związków jak: tlenek węgla, siarkowodór, chlor, formaldehyd, amoniak, co umożliwia szybką reakcję na zagrożenie.

monitoring powietrza

Monitoring pasywny powietrza

Monitoring pasywny powietrza wykonuje się zazwyczaj przy wykorzystaniu nowoczesnych próbników, między innymi popularnego Radiello. W metodzie tej podstawowym wymaganiem pod względem jakości pomiarów jest przeanalizowanie wchłoniętej substancji i równoczesna ekspozycja kilku, mniej więcej trzech próbników w jednym czasie pomiarowym. Próbniki warto umieścić pod zadaszeniami, aby miały zapewnioną ochronę przed między innymi opadami deszczu.

Dzięki wykorzystaniu tej metody monitoringu powietrza można określić zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu, różnych pierwiastków, w tym metali ciężkich, obecność lotnych i półlotnych związków organicznych oraz nieorganicznych.

W celu zbadania jakości powietrza wykonuje się tak zwany monitoring powietrza. Do przeprowadzenia tego badania można użyć zróżnicowanych technik. Do najpopularniejszych zalicza się metody dynamiczne oraz pasywne, czyli wykorzystanie zaawansowanych detektorów lotnych związków organicznych i innych gazów toksycznych, a także wykorzystanie próbników, na przykład Radiello. Tego typu badania pozwalają wykryć zróżnicowane substancje lotne i półlotne, obecność związków organicznych zawartych w powietrzu, zawartość pyłu zawieszonego pierwiastków i metali ciężkich, a także pozwalają wykryć obecność związków nieorganicznych.