Projekt geotechniczny wymagany jest zawsze wtedy, gdy planuje się większą inwestycję budowlaną. Dokument ten pomaga inżynierom nadzorującym budowę zdobyć wiedzę na temat warunków gruntowych, jakie występują w miejscu, w którym ma stanąć nowy budynek. Informacje dotyczące struktury terenu, stanu wód gruntowych i rodzaju gleby są kluczowe dla prawidłowego przebiegu prac budowlanych i bezpieczeństwa całej inwestycji. Dowiedz się co to jest i co powinien zawierać projekt geotechniczny.

Kiedy jest wymagany projekt geotechniczny?

Otrzymanie zgody na rozpoczęcie prac budowlanych wymaga przedstawienia w stosownym urzędzie obszernej dokumentacji geotechnicznej, dotyczącej danego terenu. Obejmuje ona wyniki badań geotechnicznych oraz wystawioną na ich podstawie opinię geologa lub geotechnika z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Jeżeli planowany przez nas budynek zakwalifikowany zostanie do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej, konieczny będzie również projekt. Decyzja o przyznanej kategorii uzależniona jest od warunków gruntowych, od potencjalnego zagrożenia, jakie dla środowiska może przynieść nasza inwestycja oraz od wielkości planowanego budynku. Jeżeli projektant uzna, że konieczne jest stworzenie projektu geotechnicznego, będziemy musieli wykonać na placu budowy odwierty w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań. Otrzymane wyniki będą stanowiły podstawę do wykonania dokumentacji.

Co powinien zawierać projekt geotechniczny?

Jedną z podstawowych informacji, jaka powinna być zawarta w projekcie geotechnicznym jest określenie nośności podłoża, stopnia jego osiadania i ogólnej stateczności. Oczywiście konieczne są również dane na temat wielkości budynku oraz prognozy dotyczące potencjalnego oddziaływania obiektu na środowisko i ewentualnych negatywnych skutków budowy, jakie w trakcie użytkowania mogą się pojawić.

budowa

Projekt geotechniczny musi również określać, w jaki sposób powstający budynek będzie monitorowany. Jest to istotne dla wczesnego wykrycia zagrożeń, które mogą być następstwem prac budowlanych. Ważna jest również informacja o typie gruntu oraz poziomie wód gruntowych. Te dane pozwolą przewidzieć, w jaki sposób wody będą wpływały na dany teren. Zyskamy w ten sposób możliwość, by w porę zapobiec grożącym nam problemom.

Projekt geotechniczny nie zawsze jest dokumentem prawnie wymaganym. Warto jednak pamiętać, że badania, na podstawie których powstaje, są niezwykle istotne przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Bez względu zatem na kategorię geotechniczną, do jakiej zakwalifikowana została nasza inwestycja, warto dla własnej korzyści zatrudnić projektanta. Rozwieje on nasze wątpliwości co do warunków geotechnicznych na terenie przyszłej budowy, dzięki czemu będziemy mogli bezpiecznie realizować swój plan budowlany.

Chcesz wiedzieć ile kosztują badania środowiskowe gruntu? Oblicz w naszym bezpłatnym kalkulatorze.