Remediacja jest pojęciem znacznie nowszym w polskim prawodawstwie niż rekultywacja, gdyż zaistniała dopiero w 2014 roku, po nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Polega na usunięciu i zmniejszeniu ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowaniu oraz ograniczaniu rozprzestrzeniania się tych substancji. Proces ten stosuje się, aby zanieczyszczone tereny nie zagrażały zdrowiu ludzi oraz środowisku.

Co to jest remediacja gruntu?

Remediacja gruntu to poddanie gleby i ziemi działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Proces remediacji gruntu wymaga odpowiedniego i indywidualnego podejścia do każdej realizacji. Dzięki poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań do tematu remediacji gruntów, projektuje się kolejne działania pozwalające rozwiązywać coraz to bardziej złożone problemy, przy możliwie małych kosztach.

CMC techniques for soil
CMC techniques for soil

Our CMC projects