W Remea wykonujemy badania geotechniczne oraz środowiskowe, a także wykonujemy usługi związane z remediacją, rekultywacją i pełną rewitalizacją terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt, zespół wykwalifikowanych specjalistów oraz międzynarodowe doświadczenie.

Mapa Strony

Poniżej znajduje się mapa strony Remea

Polityka Prywatności

W Remea stawiamy za priorytet ochronę Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości przetwarzania przez nas wszelkich gromadzonych przez nas Danych Osobowych oraz do dostarczania wszelkich istotnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które mogą być gromadzone na naszej stronie internetowej.